1398

1398 , امیر عباسی

اوتاکو

هنرمند: امیر عباسی
18 بهمن تا 25 بهمن 1398

1398 , هیاس حسینی

وضعیت

هنرمند: هیاس
4 تا 13 بهمن 1398

1398 , سارا کشمیری

اندرونی

هنرمند: سارا کشمیری
20 دی تا 29 دی 1398

1398 , فاطمه زهتاب

طبیعت با جان/ طبیعت بی جان

هنرمند: فاطمه زهتاب
6 دی تا 13 دی 1398

1398 , سودابه وطن پرست

«آمیگدال» پیام هایش را سریع می فرستد

هنرمند: سودابه وطن پرست
22 آذر تا 1 دی 1398

1398 , شه گل صفر زاده

صدای شکسته

هنرمند: شه گل صفرزاده
24 آبان 1 آذر 1398

1398

گاه

گروه هنرمندان
10 آبان تا 17 آبان 1398

1398 , لیلا سیبر

شعر و آنچه به جا مانده است

هنرمند: لیلا سیبر
3 تا 7 آبان 1398

1398 , مرضیه خالقی

مِمَرآمود

هنرمند: مرضیه خالقی
19 مهر تا 26 مهر 1398

1398

کادانس

گروه هنرمندان
5 مهر تا 12 مهر 1398

1398 , سحر علیزاده

نابجایی

هنرمند: سحر علیزاده
22 تا 31 شهریور 1398

1398

هنر معاصر سریلانکا

گروه هنرمندان
24 خرداد تا 2 تیر 1398

1398

پناهگاه

گروه هنرمندان
6 اردیبهشت تا 16 اردیبهشت 1398