1396

1396

شرایط فلزی

گروه هنرمندان
4 اسفند تا 18 اسفند 1396

1396

اَدِر

گروه هنرمندان
6 بهمن تا 14 بهمن 1396

1396 , عاطفه محمد پور

عنصر پنجم

هنرمندان: رها شرفی و عاطفه محمدپور
22 دی تا 2 بهمن 1396

1396 , شیوا زمانفر

چراغ گاز

هنرمند: شیوا زمانفر
24 آذر تا 4 دی 1396

1396

همگرایی (۲)

گروه هنرمندان
12 آبان تا 22 آبان 1396

1396

همگرایی (۱)

گروه هنرمندان
14 مهر تا 28 مهر 1396

1396 , حمید زارع

بی جنبنده

هنرمندان: حمید زارع و الناز صباق پور
24 شهریور تا 5 مهر1396

1396

اصل و نسل

گروه هنرمندان
19 خرداد تا 4 تیر 1396

1396 , یکتا درویش

دیلیت

هنرمند: یکتا درویش
22 اردیبهشت تا 1 خرداد 1396

1396 , نازنین ازدیاری

آدم و حوا

هنرمند: نازنین ازدیاری
1 اردیبهشت تا 12 اردیبهشت 1396