پناهگاه

f20-1
f20-2
f20-3
f20-4
f20-5
f20-6
f20-7
f20-8
f20-9
f20-10
f20-11
f20-12
f20-13
f20-14
f20-15
f20-16
f20-17
f20-18
f20-19
f20-20
f20-21
f20-22
f20-23
f20-24
f20-25
f20-26
f20-27
f20-28
f20-29
f20-30
f20-31
f20-32
f20-33
f20-34
f20-35
f20-36
f20-37
f20-38

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گردآورنده: مهرداد جعفری

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
مرجان پیرعطا – مهرداد جعفری – مانیا جلالی فرهانی – مینا حکیم – صراحی رفعتی – سارا کشمیری – محمدعرفان مولایی – سحر نهاوندی‌نژاد

پناهگاه . [ پ َ ] (اِ مرکب ) آنجا که برای حفظ جان وسلامت پناه برند. اندخسواره . جای استوار. ملجاء. معاذ. ملاذ. مفازه . منجات . مناص . حصن . (مجمل اللغة). مأوی . موئل . معقل . کنف . (دهار). مفزع . مَثمل . وَزْر. لوذ. حِرز. (محمود ربنجنی ). حصار. ونیزرجوع به پناه جا می‌شود.

روایت ما ازنقطه  ی شروع، و حرکت ما به سمت پناهگاه است. نه موقعیت استوار است نه جان وروح و سلامت ما درامان، ما در مسیر پناهگاه دفتر خاطرات مان را باز  کردیم و هر آنچه بر ما گذشته را به تصویر کشیدیم، بی آنکه بدانیم چه چیزی در انتظار ماست. اینجا ساعت ۱۷:۰۰ عصر، هوای بارانی وسرد، و هنوز چند روز مانده تا به مقصد (پناهگاه) برسیم، ما برای بقای خویش، می کِشیم.

 

 

 

Skills

  • مجسمه
  • نقاشی
0