ورژن اینستاگرام

4500-oil on cardboard- 2021-30.30..
5500-oil on canvas- 2021-80.80
2000-oil on cardboard- 2022-29.21
2000-oil on cardboard- 2022-15.19
3000-oil on cardboard- 2022-18.28
3000-oil on cardboard- 2022-20.20.
4000-oil on cardboard- 2022-20.20
5000-oil on canvas- 2022-50.70
5000-oil on canvas- 2022-60.60
4000-oil on cardboard- 2021-20.20
4000-oil on cardboard- 2021-40.20
3000-oil on cardboard- 2022-13.20
2800-oil on cardboard- 2022-12.24
2500-oil on cardboard- 2021-32.27
3500-oil on cardboard- 2022-24.24
2000-oil on cardboard- 2022-29.18
1800-oil on cardboard- 2022-27.20
1800-oil on cardboard- 2022-24.15
2800-oil on cardboard- 2021-30.30.
1500-oil on cardboard- 2022-29.5.15
1500-oil on cardboard- 2022-29.19
1500-oil on cardboard- 2022-30.21

ورژن اینستاگرام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: نیکا کاشانی

کمی بعد از شیوع کرونا در جهان و ایران، قرنطینه آغاز شد.

با تعطیل شدن دانشگاه و اجبار به خانه ماندن، برای پروژه های دانشگاهی ام نیاز به مدل پرتره پیدا کردم. ابتدا شروع به کشیدن سلف پرتره و اعضای خانواده کردم تا اینکه برایم تکراری شدند. آن موقع بود که متوجه منبع بی انتهای عکس ها و سلفی های دنیای مجازی شدم؛ اینستاگرام.

در این مجموعه، پرتره ی آدم هایی را می بینید که در تلاش برای سازش با این دنیای جدید هستند.

نحوه ی نگاه کردن این اشخاص به این موقعیت تازه و بسیار سخت، نیاز آنها به دنیای مجازی(مثل اینستاگرام) برای نگه داشتن ارتباط با یکدیگر و دنیای پیرامونی... ، همه اینها برایم بسیار جذاب، دردناک و آشناست.

 

 

 

Skills

  • نقاشی
3