همگرایی (۲)

f7-1
f7-2
f7-3
f7-4
f7-5
f7-6
f7-7

نمایشگاه سیاه

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
هاوار امینی - احسان ضیافتی - بهناز فاطمی

رنگ سیاه نمایان گر مرز مطلق است و همراهی آن با سفید نشانگر مرزی ست که می تواند در موقعیت های مختلف متفاوت باشد.
استفاده از سیاه و سفید و خاکستری نوعی کتمان است که گاهی ترس و خشونت تصاویر را قابل تحمل تر می کند. در مواردی دو رنگ سیاه و سفید به عنوان رنگ های خالص اولیه و نمادی از مبارزه بین مرگ و زندگی به شمار می آیند.
برای قرن ها نقاشان چینی و ژاپنی به رنگ سیاه احترام می گذاشتند زیرا بر این باورند که رنگ ها می توانند چشم را فریب دهند اما سیاه هرگز نمی تواند اینگونه باشد.
در این نمایشگاه آثاری گردهم آمده که از رنگ سیاه بطور مؤثر استفاده شده و همین امر باعث شده تا آثار این هنرمندان در دنیای رنگی معاصر اثر گذاری بیشتری داشته باشند.

 

 

 

Skills

  • سیاه
0