همگرایی (۱)

f6-1
f6-2
f6-3
f6-4
f6-5
f6-6
f6-7
f6-8
f6-9
f6-10
f6-11
f6-12
f6-13
f6-14
f6-15

نمایشگاه چیدمان

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
مهدیه ابوالحسن - حسین تادی - آزاده حسینی - احسان ضیائی - لی لی عامری ثانی

چیدمان به عنوان یکی از شاخه های مطرح در هنر معاصر، هنری ست با تأثیر گذاری بسیار بر مخاطب.
در این نمایشگاه سعی داشته ایم هنرمندانی را انتخاب کنیم که از تکنیکی خاص در چیدمان استفاده می کنند هنرمندانی که با استفاده از عناصر مختلف سعی در بیان تجربه زیستی(زندگی) یا مفهومی معاصر از فضایی مشخص دارند.
این چیدمان ها  شامل طیف وسیعی هستند از مواد واشیاء زندگی روزمره تا مواد طبیعی و حتی رسانه های جدید که در نگاه نخست نامرتبط بنظر می رسند‌ ولی با کمی تامل مخاطب را ناچار به کنکاش ،جستجو و یافتن مفهوم برآمده از ذهن هنرمند می کنند.
سبک های استفاده شده در هنر چیدمان بسیار متنوع هستند از انتزاعی گرفته تا سیاسی یا حتی نظری، آنها میتوانند موقتی یا ماندگار باشند.
چیدمانها در این نمایشگاه عموما به نوعی انتزاعی و ماندگار هستند.

 

 

 

Skills

  • چیدمان
0