فراسو

f15-1
f15-2
f15-3
f15-4
f15-5
f15-6
f15-7
f15-8
f15-9
f15-10
f15-11
f15-12
f15-13
f15-14
f15-15
f15-16
f15-17
f15-18
f15-19

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: امیرحسین امیرجلالی

در ستیغ صخره ای سخت و خرد ناشدنی رویشی یافتم که بسی فریبنده تر از اغوای زنی خوش پیکر بود، در نگاه جوانکی خام چشم.
این جوانه معطر چنان از شکافی تنگ خود را به بیرون جهانده بودکه گویی غریقی خود را برای بلعیدن اندکی هوا به سطح آب رسانده باشد. اکنون او به بال داشته هایش تمام هستی را سرشار از چکیده عصاره ای می کند که سال ها ست برای یافتن آن دندان ساییده ام.

 

 

 

Skills

  • نقاشی
0