طبیعت در نگاهِ معاصر

Abbas Salamati-Acrylic on canvas-30.30
Abbas Salamati-Acrylic on canvas-30.40
Abbas Salamati-Acrylic on wood-30.40
Abbas Salamati-Acrylic on wood-30.30
Amirhosein Ally-Acrylic on canvas-80.120
Amir hosein Ally-Acrylic on canvas-70.100
Armaghan Ally-pencil on cardboard-24.17....
Armaghan Ally-pencil on cardboard-24.17
Armaghan Ally-pencil on cardboard-24.17 .
Armaghan Ally-pencil on cardboard-24.17...
Elaheh Ramezani-Acrylic on canvas-70.50
Elaheh Ramezani-Acrylic on canvas-100.80
Farzad Ghazi zahedi -Acrylic on canvas-50.50
Farzad Ghazi zahedi-Acrylic on canvas-50.50
Farzad Ghazi zahedi-Acrylic on wood-50.50
Golshan Yektaian-mix media on canvas-34.26
Golshan Yektaian-mix media on paper-20.13..
Golshan Yektaian-mix media on paper-20.13-2019.
Golshan Yektaian-mix media on paper-20.13
Mahsa Kaialha-Acrylic on cardboard-35.30
Mahsa Kaialha-Acrylic on cardboard-47.32-2020
Mahsa Kaialha-Acrylic on cardboard-50.30
Mahsa Kaialha-Acrylic on canvas-70.50
Mohadeseh Eivazkhani-Acrylic on cardboard-21.17
Mohadeseh Eivazkhani-Acrylic on cardboard-22.21
Mohadeseh Eivazkhani-Acrylic on cardboard-27.27
Parinaz Hadadi-Acrylic on fiberboard-30.40..
Parinaz Hadadi-Acrylic on fiberboard-25.33.
Niloofar Kananian-Oil on canvas-25.23
Niloofar Kananian-Acrylic on cardboard-15.15
Niloofar Kananian-Acrylic on cardboard-14.11
Molood Akafzadeh-mix media on fabric-68.52
Molood Akafzadeh-mix media on fabric-40.40
Parinaz Hadadi-Acrylic on fiberboard-30.40.
Parinaz Hadadi-Acrylic on fiberboard-40.40.
Salah-Hasani-Acrylic-on-Paper-25.35
Shadi Ejbari-Mix media on cardboard-165.65
Shirin Azadi-Mix media on cardboard-70.50
Shirin Azadi-Mix media on cardboard-76.55

طبیعت در نگاهِ معاصر

نمایشگاه گروهی نقاشی

هنرمندان:

شیرین آزادی، شادی اجباری، پریناز حدادی، صلاح حسنی، الهه رمضانی، عباس سلامتی،‌ امیرحسین عالی، ارمغان عالی، مولود عکاف زاده، محدثه عیوض خانی

فرزاد قاضی زاهدی، مهسا کیالها،‌ نیلوفر کنعانیان، گلشن یکتائیان

 

وقتی در دنیای معاصر در مواجهه با طبیعتی که پیش رو داریم ناامید می شویم، طبیعتی که دیگر وجود ندارد و یا تخریب شده است، می توانیم به تصویری که از طبیعت در ذهنمان شکل گرفته، برگردیم و شروع به خلق روایت تازه ای کنیم. در نتیجه تصویری به وجود می آید که می تواند در ذهن هر بیننده ای هویت مستقلی داشته باشد و هر فرم بار معنایی تازه ای بیابد.
در هم آمیختن خیال و واقعیت از ویژگی های آثار پیش روست. در واقع این مجموعه نتیجه برخوردی است که هنرمندان با محیط اطرافشان داشته اند و پس از شناخت و درک و دگرگونی این برخورد در ضمیر ناخودآگاهشان، در مرحله تخیل دست به خلق آثار زده و سعی کرده اند این بازسازی ذهنی را به نمایش بگذارند و در این سیر تکاملی با مخاطب همراه شوند.
نرگس صاحب اختیاری

Skills

  • نقاشی
3