صدای شکسته

f27-1
f27-2
f27-3
f27-4
f27-5
f27-6
f27-7
f27-8
f27-9
f27-10
f27-11
f27-12
f27-13
f27-14
f27-15

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویدئو آرت

هنرمند: شه گل صفرزاده

کیوریتور: زروان روح بخشان

 

 

 

Skills

  • نقاشی
  • ویدئو آرت
0