سفید

احسان ضیائی
بهناز محمدهادی
رضا موسوی
زهرا قیاسی
سپیده نوری
کامبیز صبری
مژده اتراک
مژده اتراک
نسیم گلی
نگین حدادزاده
یوکابت فرخی

نمایشگاه گروهی چیدمان

ایده پرداز: مژده اتراک

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
مژده اتراک - نازلی پورشیرمحمد - نگین حدادزاده - کامبیز صبری - احسان ضیائی - یوکابت فرخی - زهرا قیاسی - نسیم گلی - طرلان لطفی زاده - بهناز محمدهادی - رضا موسوی - سپیده نوری

 

 

 

Skills

  • چیدمان
0