سرچشمه

f16-1
f16-2
f16-3
f16-4
f16-5
f16-6
f16-7
f16-8

نمایشگاه عکس و ویدئو آرت

کیوریتور: محمود مکتبی

هنرمندان: الیور هیوت و مارگریت نونندورف

سرچشمه جایی است که است که آب از یک ژرفا می‌جوشد، جایی پنهان و اسرارآمیز در درون زمین که زندگی‌بخش است. الیویر هیوت و مارگریت نئوندورف در آثار هنری‌شان به این سرچشمه‌ها و وجوه پنهان طبیعت و رابطه آن با انسان می‌پردازند. آثار این هنرمندان نمایش‌گر سرچشمه‌ها و عمق وجودی انسان و طبیعت است و با جغرافیای وطنی، مذهب، نیش و کنایه‌های سیاسی یا بازی‌های مدرنیستی با فرم آمیخته نیست. هنر الیویر و مارگریت ارتباط دهنده است، نیرویی دارد که جذب می‌کند و انسان را به درون و ژرفا می‌برد، آنها در آثار محیطی خود مخاطب را به یک سوی یک گفتگو هدایت می‌کنند. شیارهای درون زمین در آثاری مانند «قدم‌زدن... و نشستن»، «نظرگاه دیگر» یا «سیاره آبی غمگین» دلالت بر سرچشمه‌های زندگی دارند، به کشاورزی، روئیدن و زندگی‌بخش بودن خاک و زمین. آنها ما را به درون زمین می‌برند تا از یک نقطه نظر دیگر ببینیم و گفتگو کنیم.

آنچه در آثار دو نفره این زوج فرانسوی و آلمانی اهمیت دارد، نوع نگاه متفاوتی است که در زمینه هنرمحیطی به نمایش می‌گذارند. هرچندکه ابعاد بیشتر آثار آنها قابل توجه است اما ارتباطی با لندآرت‌های آمریکایی ندارند و از سوی دیگر تنها به مسئله نمایش زیبایی‌های طبیعت نپرداخته‌اند. بیشتر آثار خلق شده توسط این دو هنرمند در ده سال اخیر، اگرچه آثاری مکان‌ویژه‌اند اما بیانی فراتر از یک جغرافیای خاص دارند و مخاطب آنها از هر زبان و فرهنگی می‌تواند به درک درستی از کارهایشان برسد. پرسش‌گری و چالش‌هایی که در آثار آنها وجود دارد،  اگرچه ساده هستند اما در زمان درستی مطرح می‌شوند. الیویر و مارگریت در پی اصالت و هارمونی میان انسان و طبیعت هستند، به انسان معاصر و مصرف‌گرا از ریشه و خاک و زندگی می‌گویند و جنگ و خشونت را به جای اسلحه و خون با آجر و ویرانه‌ها به نمایش می‌گذارند. در ساده‌ترین بیان این هنرمندان ما را به سرچشمه‌های زندگی می‌برند، جایی که فارغ از هیاهو و در سکوت و آرامش زندگی جریان می‌یابد.

( محمود مکتبی )

 

 

 

Skills

  • عکس
  • ویدئو آرت
0