دیوانه بازی

20-28 pencil on paper (3)
20-28 pencil on paper (4)
20-28 pencil on paper
20-28 pencil on paper-2020 (2)
39.57-Acryllc on cardboard
70 .100-Acryllc on cardboard
80.100- Acryllc on canvas
88-90 Acryllc on canvas
90-90 Acryllc on canvas (2)
90-90 Acryllc on canvas
107.140- Acryllc on canvas
108.140- Acryllc on canvas
110 .160-Acryllc on canvas
110.142- Acryllc on canvas
117.147- Acryllc on canvas

گُسست

 

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: علی شریفی

تقریباً در همه‌جا جنون و دیوانگی راهِ اندیشهٔ جدید را باز می‌کند. قدیمی‌ها فکر می‌کردند آنجا که جنون ظاهر می‌شود ذره‌ای نبوغ و خردمندی نیز همراهِ آن است.

وقتی انسانِ برتر می‌خواهد یوغِ اخلاقِ حاکم را متلاشی و قانون جدیدی را وضع کند ناچار است دیوانه شود؛ یا اگر واقعاً دیوانه نباشد خود را به دیوانگی بزند.«هر روز

بیشتر به این واقعیت پی می‌برم که زندگی را نمی‌توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد.»

 

(فریدریش نیچه)

Skills

  • نقاشی
5