بی جنبنده

f5-1
f5-2
f5-3
f5-4
f5-5
f5-6
f5-7

نمایشگاه نقاشی دوئت

هنرمندان: حمید زارع و الناز صباغپور

زندگي مانند يك مسابقه سقوطي است بي نهايت پنهان، عدم تعادلي است گريبان گير و در اين بين انسان معاصر گمشده اي است ابدي، در ساحتي بي منطق. ساحتي همواره روشنگر رگه هايي از غريزه ي بدويت.
در آثار حاضر، دلهره ي انسان معاصر بهانه اي براي تجلي خود مي يابد، انسـاني كه ديگر نمي داند چه مي خواهد ، چه را دوست دارد، به چه ارج مي نهد و چه را مي ستايد ...
"بی جنبنده"، رنج و عذاب نيست، درد نيست، تشويش نيست، حتي ناراحتي و خشم هم نيست. گسستي دروني و ناسازگاري پنهاني است. زندگي بين ضرورت دگرگون شدن براي زنده ماندن و گذراي پايان ناپذير مرگ, وضعيت بينابيني لايتناهي است. نمایش روشنفکری، خودشیفتگی و برژوا نمایی که بر معصومیت بشر سایه افکنده است. "بی جنبنده "،سردی و یخ زدگی دوران معاصر است که در رگ های ما جاری گشته.

 

 

 

Skills

  • نقاشی دوئت
0