اوتاکو

f33-1
f33-2
f33-3
f33-4
f33-5
f33-6
f33-7
f33-8
f33-9
f33-10
f33-11
f33-12
f33-14
f33-15

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: امیر عباسی

کیوریتور: سعید احمدزاده

آثار پیش رو اشاره ی استعاره آمیزی به بخشی ازحافظه تصویری نسل امروز از تجربیات موازی تاثیرات بصری در رابطه با محصولات انیمیشن و بازی های کامپیوتری دردهه های اخیر است. با این تفاوت که جایگاه قهرمانان بر خی از کاراکترها که امروز ویژگی پاپ نیز دارند ،با کاراکترهای انسانی معاصر عوض شده است . به این معنا که وارد بازی نوستالژیکی شده ایم که در ناخودآگاه جمعی یک نسل نقش بسته و بخشی از فرهنگ شناختی و تصویری امروز شده است و به ناچار در مناسبات میان انسان ها نیز وارد شده است . مثلا تجربه خشونت ،جنگ و به دست آوردن جایگاه هایی که نه فروتنانه بلکه جاه طلبانه و در جهت تمرین برای کسب امتیازات ویژه طراحی شده اند ؛چیزی شبیه به واقعیت موجود دردنیای معاصر . ازاین جهت ترکیب این نگاه ها ،نوعی طنزتلخ و ویژگی های انتقادی در راستای فرهنگ و جامعه شناسی عرضه میکند که ماهیت تصویری آن در لایه های بیرونی یک نوع جذابیت کودکانه نیز به همراه دارد. علی رغم اینکه میتواند به مسائلی قابل اهمیت و پیگیری تبدیل شود .
اوتاکو: بخشی از بدنه ی فرهنگ ژاپنی است که بر جهان دیجیتال و انیمیشن و مانگا حکومت می کند و از این سو طرفدارانی دیوانه وار دارد که در دنیایی شاد، ساده لوحانه و عجیب سیر می کنند .

 

 

 

Skills

  • نقاشی
0