انتزاع هندسی در نگاهِ معاصر

Oil on canvas-130 . 100 cm-Shirin Azadi
Mix media on canvas-190.120 cm-Morteza Ahmadvand
Acrylic on canvas-120.100 cm-Pooriya Parhizkar
Acrylicl on canvas-190.150 cm-Hosein Tamjid
Oil on canvas-161.213 cm-Behnam Jalali
Mix on wood-45.45 cm-Hadi Jamali
Mix media on canvas-30.30 cm-Jafar Roohbakhsh
Mix media on cardboard-29.27 cm-Masoud Arabshahi
Mix media on canvas-130.120 cm-Masoud Arabshahi
200.140 cm-Mix media on canvas- -Danial Molanoroozi
Mix media on canvas & wood-120 . 120 cm Atefeh Mohamad pour
Mix media on canvas-90.90 cm-Mahmoud Mahmoudi

انتزاع هندسی در نگاهِ معاصر

نمایشگاه گروهی نقاشی

هنرمندان:

شیرین آزادی، مرتضی احمدوند، پوریا پرهیزکار، حسین تمجید، بهنام جلالی، هادی جمالی، جعفر روحبخش، مسعود عربشاهی، دانیال ملانوروزی، عاطفه محمدپور، محمود محمودی

هندسه: هد [ هد/سَِ سِ ] / (معرب،اِ ) و در عربی به فتح اول به معنی اندازه و شکل باشد(برهان). از اصول علوم ریاضی است و علمی است که در آن از احوال مقدارها و اندازه ها بحث شود.(از کشاف اصلاحات الفنون).واژه هندسه برگردان واژه یونانی «گئومتریا» و به معنای  «اندازه گیری زمین» است.در دوره گذار به مدرنیسم، بسیاری از مدرنیست ها و بعد تر هنرمندان معاصر ایران، با تکیه بر  نقوش هندسی و خطوط منظم در آثار خود بعنوان نمادی  از وحدانیت و یا فلسفه ویا صرفا بعنوان عنصری بصری به بیانی  انتزاعی و گاه مینیمالیستی رسیده اند. انتزاع گرایی و دوری از طبیعت گرایی صرف و گرایش به فرمالیسم هنری در آثار این نقاشان قابل مشاهده است.از ویژگی های اصلی آثار آنها می توان به پیوستگی آن با ریاضیات و هندسه و همچنین تمایل ذهن هنرمند به نظمی پنهان اشاره کرد.

Skills

  • نقاشی
3