افسون کودکانه رنگ

f18-1
f18-2
f18-3
f18-4
f18-5
f18-6
f18-7
f18-8
f18-9
f18-10
f18-11
f18-12
f18-13
f18-14
f18-15
f18-16
f18-17
f18-18
f18-19
f18-20
f18-21
f18-22
f18-23
f18-24
f18-25
f18-26
f18-27
f18-28
f18-29
f18-30
f18-31
f18-32
f18-33

نمایشگاه نقاشی کودکان

هنرجویان افسون لاشایی با همکاری مریم بیگلری

نمایشگاه پیش رو با عنوان «افسون کودکانه رنگ» مجموعه ای از آثار شاگردانم می باشد که در گروه سنی ۴سال تا ۱۱ قرار دارند. هدف از به نمایش در آوردن این آثار تشویق کودکان به نقاشی و هنر است که رشد هوشی و شخصیتی آنها را نیز به دنبال خواهد داشت. آنچه در وهله اول در این نمایشگاه به چشم می خورد رنگ‌ است. رنگهایی بس خالص و جذاب که با شوری کودکانه نقش بسته اند. نقاشی زبان دوم کودکان می‌باشد و انها رنگ‌ها را با زبان خود در آثارشان رمز‌گذاری می کنند.
این مجموعه به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول شامل تصویرسازی از یک صحنه داستانی است که برایشان تعریف شده است.
بخش دوم که بخش اصلی کار من با بچه ها می باشد شامل برداشت آزاد آنها از آثار هر یک از هنرمندان تاریخ هنر می‌باشد. گاه  کودک عناصر ذهنی و مورد علاقه خود را به نقاشی یک از هنرمندان بزرگ مانند ونگوگ، سزان، پیکاسو، شاگال، اندی ‌وارهول و ... وارد می کند، گاه با توجه به ویژگی‌های سبکی هنرمند مورد مطالعه در کلاس نقاشی، دنیای خود را خلق می‌کنند.
بخش سوم که بخش ویژه این نمایشگاه در شب افتتاحیه می‌باشد، شامل بداهه پردازی هنرجویان است با توجه به نوای موسیقی زنده‌ای که توسط آقای فرزین طهرانیان اجرا می‌شود. در اینجا  خود انگیختگی رنگ شکل خواهد گرفت و نقاشی  فراتر از «بازنمایی» رفته و گزینه رنگ و نور را پی می‌گیرد.

( افسون لاشایی )

Skills

  • نقاشی کودکان
0