اصل و نسل

f4-1
f4-2
f4-3
f4-4
f4-5
f4-6
f4-7
f4-8
f4-9
f4-10
f4-11

نمایشگاه گروهی نقاشی

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
رضا افسری - حمید پوربهرامی - خسرو خسروی - سعید روانبخش - رضا رینه ای - فرح سیدابوالقاسم - کیوان عسگری - میترا کاوریان - امین نورانی

با آغاز انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، وقفه ای نسبتا طـولانی در روند اقتصادی هنرهای تجسمی رخ داد. تعداد کم گالـری ها، فعالیت های حوزه هنری و شرایط بد اقتصادی در زمان جنگ، همه و همه سبب شد تا بسیاری از نقاشان مســتقل در این دوره برای کسب درآمد و گذران زندگی به مشـاغل جانبی مرتبط و یا غیر مرتبط با هنــر مشغول شوند. عده ای به آمـوزش در مــراکز خصوصی، مدارس و دانشـگاه ها و عده ای نیز به سینما و گرافیک و غیره روی آوردند. عمـوما این نقاشان متولدین سال های 1340 هجری شمسی به بعد بودند که پس از شکل گیری و رونق مجـدد بازارهـای هنــری در خـاورمیانه و به تبع آن در ایران، بسیاری از نقاشان قبل و بعد از آنها (و البته تعداد کمی از همین نسل) در بازارها و بر دیوارهــای گالری های هنــری که حالا تعدادشان رو به افزایش بود، خوش درخشیدند.
بسیاری از آنان هیچ گاه فرصت مناسبــی برای دیده شدن و معرفی آثارشــان آنطور  که باید پیـدا نکردند. دغدغه زنده نگاه داشتن فضای هنری و روشنفــکری بعد از انقلاب بیشتر بر دوش این نسـل بوده، در نتیجه چنانکه می بایست در فضای بازار هنـر سهمی نداشتند.
در این نمایشگاه سعی شده مجموعه ای از این آثار گرداوری شود تا مخاطبان، بیشتر با آثار این نسل آشنا شوند.

 

 

 

Skills

  • نقاشی
0