آدم و حوا

f2-1
f2-2
f2-3
f2-4
f2-5
f2-6
f2-7
f2-8
f2-9
f2-10

نمایشگاه انفرادی عکس

هنرمند: نازنین ازدیاری

پس از چندین سال عکس برداری سیاه و سفید از دنیای اطرافم ، نیاز به کاری متفاوت داشتم می خواستم به جای گشتن و زیر پا گذاشتن کوچه و خیابان ها در پی شکار " لحظه ها" ، این بار سوژه را به استودیو بیاورم، به جستجوی رنگ بودم و حرکت و شاید هم کمی کشمکش و اندکی طنز و هجو...
هر عکسی به تنهایی و برای خودش مستقل است و از ورای نمادهایش حرف را می رساند ، در عین آنکه  جا برای تفسیر های  شخصی بینندگان باز است.این مجموعه عکس ها را تامل و اندیشه ای مشترک به هم پیوند میزند.

 

 

 

Skills

  • عکس
0