گفتگو با هنرمندان آلیس مسترینر و احد مسلمی

  • ۷ شهریور ۱۳۹۸
  • ۷ شهریور ۱۳۹۸
  • ۱۸:۰۰
  • ۲۰:۰۰

  • گالری ژاله, تهران, خیابان سمیه, بعد از خیابان مفتح, بن بست پروانه, پلاک 4
  • 021-88594560

گفتگو با هنرمندان آلیس مسترینر و احد مسلمی

بازگشت به كلمات

گالری ژاله با همکاری رزیدنسی «راه» برگزار می کند:

هنرمند مهمان: امین شاه مرادی

گفتگوی این نشست حول محورمفاهیم  زیر خواهد بود:

بازگشت به كلمات: بازگشت به صحت واقعيت و تجربه مستقيم برداشت توسط فرديت است.
دنياي معاصر خالق گفتگويي ميان كدهاست و نه ديگر ميان كلمات.
تغييرات، روابط و مفاهيم دراغلب موارد زاييده فاصله هاست تا بجايي كه كثرت برداشت ها و يا حتی برداشت هاي منحرف را سبب می‌شود.