کارگاه ویدئوآرت یکتا درویش

  • ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • ۱۳ دی ۱۳۹۶
  • ۱۱:۰۰
  • ۱۶:۰۰

  • گالری ژاله, تهران, خیابان سمیه, بعد از خیابان مفتح, بن بست پروانه, پلاک 4
  • 021-88594560

کارگاه ویدئوآرت یکتا درویش

از ايده تا اجراى ويدئوآرت (به صورت كارگاهى)

در اين كارگاه مبانى و مراحل رشد هنر ويدئوآرت بررسى شده و هنرجو با كسب دانش ضمنى فيلمسازى و رشد ايده در كلاس به سمت ساخت ويدئوآرت و نمايش در گالرى رهنمون مى شود.

جلسات كارگاه شامل:

جلسه اول (هفته اول): آشنايى با ويدئوآرت- نمايش ويدئوآرت- ايده پردازى كارگاهى

جلسه دوم( هفته دوم): آشنايى با فيلمسازى مستقل- نمايش فيلم و بحث درباره ى شيوه ساخت و مسائل فنى و تكنيكى- راهنمايى و تكميل ايده هاى هنرجويان از لحاظ تصويرى

"استاد ميهمان: اردشير سمسار( فيلمساز)"

جلسه ى سوم(هفته سوم): آشنايى با طراحى صدا و صحبت پيرامون مسائل تكنيكى صدا - راهنمايى و تكميل ايده هاى هنرجويان از لحاظ صداگذارى

" استاد ميهمان : نعيم مسچيان ( مهندس صدا)"

جلسه چهارم(هفته چهارم): نمايش نهايى ويدئوآرت هاى هنرجويان و تصميم گيرى براى نوع ارائه كارها(ويدئوآرت-ويدئواينستاليشن-ويدئوپرفورمنس.....) براى نمايش در گالرى ژاله

**كارها پس از انتخاب بصورت نمايشگاه گروهى در گالرى ژاله نمايش داده مى شود**

در پايان دوره گواهى شركت در كارگاه " از ايده تا اجراى ويدئوآرت" به هنرجويان ارائه ميشود

لوازم مورد نياز براى حضور در كارگاه : وسيله ى ثبت تصوير (موبايل يا دوربين)