رونمایی از کتاب هومن ربیعی

  • ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
  • ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
  • ۱۷:۰۰
  • ۲۰:۰۰

  • گالری ژاله, تهران, خیابان سمیه, بعد از خیابان مفتح, بن بست پروانه, پلاک 4
  • 021-88594560

رونمایی از کتاب هومن ربیعی

رونمایی از کتاب «مشروح تو» شاعر معاصرهومن ربیعی

همراه با شعر خوانی : فریاد شیری – فرزانه قوامی – ثریا کهریزی – حبیب محمد زاده – هرمز سعداللهی – زهره طلوع حسینی -  و دکتر مصطفی رستگاری