مولود عکاف زاده

پروژه‌ها و نمایشگاه‌ها
5
1402 , مولود عکاف زاده

کلافِ خیال

هنرمند: مولود عکاف زاده
7 مهر تا 17 مهر 1402

1
1400 , مولود عکاف زاده

بَزَک

هنرمند: مولود عکاف زاده
28 آبان تا 8 آذر 1400